Orte Kirkes historie

Der har været kirke i Orte siden 1200-tallet, men kun få sten fra den ældste kirke er tilbage nederst i tårnet, som er fra omkring 1400.

Det nuværende kirkerum blev nybygget i 1850-erne. Fra den middelalderlige kirke er døbefonten ældst (ca. 1300). Fra 1300-tallet er også den lille træfigur af en biskop (den helgen, til hvem kirken var indviet) og det store krucifiks, der viser Kristus med krone, hvilket tyder på meget tidlig oprindelse.

Alteret består af to dele med hver sin oprindelse. Den nedre fra 1400-tallet viser apostle og helgener ved siden af et krucifiks. Den øvre (fra tidlig 1500-tallet) stammer fra den berømte Claus Bergs værksted. Det var ham, der skar den store altertavle i Odense Domkirke. Man ser bl.a. jomfru Maria med barnet og hendes moder Anna.

Prædikestolen er dateret 1625 og viser på siderne de fire evangelister med deres symboler.

Fra samme periode er de udskårne stolegavle og to udskårne gavle fra en degnestol.

Kirkens lysekroner er fra 1960. Endvidere findes en model af skoleskibet "København".Oktobersol i kirken - en interessant virkning

Omkring 12. oktober er solens indfaldsvinkel til Orte Kirke sådan, at solens stråler rammer lige ind på alteret.

Det samme sker i marts måned.

Tilbage til Kirke og Sogn ved at klikke her.